Veřejná sbírka na pomoc zvířatům z množíren (pravidla a informace)

Veřejná sbírka konaná pro pomoc zvířatům z množíren a osvětu veřejnosti (více na Osvědčení sbírky), organizátor: Občanské sdružení na ochranu opuštěných zvířat (OSOOZ), IČO 22904352. Garant: PetCenter CZ s.r.o., IČO 44797273. Trvání sbírky, od 1. 6. 2016 na dobu neurčitou

OSOOZ

Občanské sdružení na ochranu opuštěných zvířat se od roku 2010 zaměřuje především na získávání finanční a materiální pomoci pro útulky a zvířecí azyly v ČR, zejména pořádáním internetových aukcí a charitativních akcí. Sdružení za dobu působení již rozdalo více než půl milionu korun.

Další aktivitou je boj proti množírnám, informování veřejnosti o praktikách množitelů, podpora zachráněných zvířat a aktivity směřující k legislativním změnám.

Jak můžete pomoci?

Pet Center vyhlašuje 30. června 2016 STOP MNOŽÍRNÁM. V tento den nabídne všem zákazníkům 10% slevu. Věnujte uspořenou částku na společný boj proti množírnám. Právě od 30. června to můžete to udělat přímo na prodejnách, kdy uspořenou částku vhodíte do k tomu připravených kasiček.

Pomoci můžete ale i přímo, příspěvkem na účet Občanského sdružení na ochranu opuštěných zvířat - číslo účtu je 2900499790/2010. Kasičky na všech prodejnách Pet Center CZ budou k dispozici i po 30. červnu. Pet Center sbírku také aktivně finančně podpoří.

Vybrané peníze budou použity přímo na podporu a pomoc psům odebraným z množíren, a také na osvětovou kampaň, přímo Občanským sdružením na ochranu opuštěných zvírat.

Co jsou to ty množírny?

Víte vlastně, jak to vypadá uvnitř množírny a v jak otřesných podmínkách musí zvířata skutečně žít? Jak by bylo vám, kdybyste měli celý život žít v prostoru o něco málo větším, než jste vy sami, ve svých výkalech, bez denního světla, bez možnosti vyjít ven a proběhnout se? Taková představa většinou slušných lidí otřese, důležité je, ale vědět proč psí průmysl stále tolik vzkvétá.

Nezáleží totiž na tom, jak moc se to lidem nelíbí, ale je podstatné, kolik lidí o situaci neví, nebo ji naopak přehlíží a svým jednáním podporuje všechny podvodníky, překupníky a množitele a přímo je vybízí k tomu, aby ještě víc a víc množili na zubožených fenách, které jsou na prahu smrti.......

Jaká je realita?

Množitelé šetří na jídle. Štěňata i rodiče jsou podvyživení, protože kvalita žrádla je ubohá a porce malé. Psi jsou skladovaní v nevytápěných, malých špinavých prostorách, tím se sníží náklady na „ubytování“. Dost se ušetří i na očkování, zvlášť pokud pejskovi žádné nezaplatí. Rodiče štěňátek jsou jacíkoliv dva psi, kteří jsou po ruce. Nemusí být ani stejné rasy. Na inzertním  portále bude naaranžované štěňátko vypadat kouzelně. A hlavně, bude o tolik levnější než to z chovné stanice.

Feny jsou často přetěžovány a rodí jak na běžícím páse. Klesá-li jejich schopnost rodit, stávají se nepotřebné. Štěňata jsou odebírána a prodávána předčasně. Častým následkem je trvalé a fyzické a psychické poškození, celoživotní zdravotní péče či dokonce úmrtí štěněte.

(S použitím textu členky sdružení Simony Smith, autorky knihy Továrna na štěňata)

Bohužel, naše republika je na předních místech Evropské unie v množství "vyprodukovaných" štěňat  v množírnách a jejich nelegálním prodeji, včetně masivního vývozu do zahraničí. Legislativní podpora pro boj s majiteli množíren je v České republice nedostatečná, stejně tak chybí povědomí o krutém obchodu ve společnosti.

Nutnost osvěty a zásahů pro množitelům vedlo OSOOZ, ve spolupráci s PetCenter CZ,  k založení  této sbírky.

SPOLEČNĚ VĚŘÍME VE VAŠI POMOC