Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy PetCenter CZ

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012899

Realizace: od 1.2.2021 do 31.1.2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.