Hledáme nové prostory

Jsme silná a stabilní společnost, která aktuálně provozuje síť více než 110 obchodních jednotek v ČR, a to především ve známých obchodních centrech ve velkých městech. Stále se však rozrůstáme a hledáme vhodné prodejní prostory.

Vhodné prostory

Poloha

 • okresní města, případně obce s počtem nad 15000 obyvatel

 • obchodní centra či „kamenné“ prodejny na obchodně frekventovaných ulicích, náměstích, pěších zónách u zastávek MHD, u pošty atd.

 • přebíráme uvolněné prostory, nebo prostory, kde je obchod v provozu a je plánováno jeho ukončení

 • přebíráme také současně fungující prostory se sortimentem chovatelských potřeb, kde je možné jednat také o převzetí sortimentu

    Prodejní plocha

 • minimální prodejní plocha prodejny je 60 m2, maximální je 150 m2

    Skladová plocha

 • ideální velikost skladového prostoru a zázemí je okolo 10 – 12 m2 dle velikosti prodejny

 • prodejna nemusí být nutně vybavena skladovací plochou a zázemím, které ale nemůže být jinde, než je prodejna (například sklep nebo půda)

    Vchody a východy

 • prodejna musí mít vchod a východ pro zákazníky, který může být společný

 • vchod a východ musí být součástí prodejní místnosti

 • prodejna by měla mít zadní vchod pro zásobování (není ale bezpodmínečně nutný), aby nebyl narušen provoz prodejní plochy při příjmu zboží

 • vchod do prodejny musí být přímo z ulice

    Výlohy a reklamní poutače

 • každá prodejna musí mít minimálně 1 výlohu, která musí být součástí nebytového prostoru, kde je umístěna prodejna

 • výloha musí být způsobilá pro aranžování zboží a musí být osvětlená

 • nad prostorem by měl být reklamní poutač, který využijeme pro umístění loga Pet Center. Pokud poutač není, využijeme pro umístění loga Pet Center výlohu a vstupní dveře.

    Nájemné

 • nájemné platíme měsíčně, nebo čtvrtletně

 • nájemné platíme pouze bankovním převodem

 • výše nájemného záleží na atraktivitě nabízeného prostoru a jeho velikosti

    Doba nájmu

 • nájemní smlouvy uzavíráme na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-12 měsíců, nebo výjimečně na dobu určitou, pokud jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky (velikost města, naše stávající zastoupení ve městě)

    Vybavení, příslušenství

 • samostatná telefonní linka, připojena na digitální ústřednu

 • vlastní sociální zařízení, které je v souladu s požadavky hygienické stanice

 • podlahy musí být bezprašně upraveny buď dlažbou, nebo linoleem

 • pokud se jedná o obchodní prostor v památkově chráněném objektu, poskytne majitel objektu spolupráci při schválení možnosti umístění našeho loga a propagace

Máte-li k dispozici prostory na provoz prodejny chovatelských potřeb a živých zvířat a zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás prosím oslovit na níže uvedených kontaktech

Ivan Garaj
tel: + 420 603 151 873

expanze@petcenter.cz nebo info@petcenter.cz

Za všechny nabídky děkujeme, každou individuálně posoudíme a vyhodnotíme.