Co je Canisterapie?

Canisterapie je laicky řečeno "léčba psem". Jak taková léčba vypadá? Kde všude pejsci pomáhají? Jaké vlastnosti by měl mít canisterapeutický pes?

Pokud chcete tento pojem popsat odborně, pak se jedná o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.


Pes a člověk při canisterapii tvoří „léčebný tým“.

Kde pejsci pomáhají

Pes a člověk při canisterapii tvoří „léčebný tým“, který pomáhá tam, kde je potřeba. Jsou to např. nemocnice, dětské domovy, domovy pro seniory apod. Pes je neuvěřitelně pozitivní zvíře. Umí rozdávat radost, potěšit oko a pohladit duši. Člověk se najednou v přítomnosti psa necítí tolik sám. Díky pejskům "padají bariéry“ – nemluvící klienti se rozmluví, ležící klienti se pohnou, pohladí psa, pejsek je potěší a rozesměje. Ne nadarmo se říká, že úsměv léčí.

Pes je neuvěřitelně pozitivní zvíře. Umí rozdávat radost, potěšit oko a pohladit duši. 

Malý i velký pes, pomáhají oba


Ke canisterapii se využívá různých plemen, psů s průkazem původu, ale i bez něj. Záleží na tom, na jaké klienty je canisterapie zaměřena. U seniorů se lépe osvědčili velcí psi. Pro některé klienty je snadnější hladit (případně i česat) většího psa. Pes může doprovázet klienta u invalidního vozíku, nebo i pokud je klient o berlích. Na procházce se klienti psa rádi drží (pes je motivuje k chůzi), házejí mu míček atd.

Naopak pro ležící klienty je vhodnější malý pes, který se stočí vedle klienta na posteli. Malý pes pochopitelně nezabere na lůžku tolik místa. V případě, že se o klienta více opře, není tak těžký jako velký pes. Další výhodou malého psa je, že je lépe manipulovatelný (na lůžko ho můžeme snadno vysadit a naopak), tím se eliminuje ohrožení ležícího pacienta, ke kterému by mohlo dojít váhou psa nebo jeho drápky.

Velký pes může klienta doprovázet u invalidního vozíku. 

Pes pro canisterapii

Pes, canisterapeut, by měl mít vyrovnanou, ideálně flegmatickou povahuměl by být přátelský k lidem, komunikativní, ale zároveň pozorný, opatrný a dobře manipulovatelný. V žádném případě by neměl být bázlivý, lekavý a už vůbec ne agresivní.

Člověk pro canisterapii

Člověk, canisasistent, by měl mít zájem o složení zkoušky pro praktický výkon canisterapie – bez které canisterapii nelze provádět. Svého psa musí již od štěněte řádně socializovat a cvičit, protože pro výkon canisterapie je potřeba mít spolehlivě zvládnutou základní poslušnost. K důležitým vlastnostem canisasistenta patří empatie, přátelský přístup a trpělivost. V neposlední řadě by měl mít také alespoň základní povědomí o fyzioterapii a za každých okolností se snažit o maximálně profesionální přístup k pacientovi.

Terapie pro tělo i duši

Všechny druhy canisterapie jsou pro klienty velmi významné. Ať už je to relaxace, polohování, anebo jen motivace člověka jít svou cestu životem. Dost často canisterapeutický tým znamená pro klienta „rodinnou návštěvu“, kterou prožívá stejně emotivně jako návštěvu své vlastní rodiny. Canisterapie bývá dále využívána i jako pomocná forma dalších terapií. Mimo spolupráce s psychologem pracují canisterapeutické týmy také s logopedem, pedagogem nebo fyzioterapeutem.

U autistických klientů může pes (při dlouhodobém působení) plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Lze si tedy s klienty a lékaři stanovit „léčebný plán“ a dojít prostřednictvím canisterapie k cíli léčby.

Canisterapie rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, pomáhá k rozvoji komunikace i dobré náladě. 

Canisterapie u klientů rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, pomáhá k rozvoji verbální i nonverbální komunikace, dále pomáhá při nácviku paměti i koncentrace, rozvíjí citovou složku, sociální cítění a učí člověka být tak říkajíc „v pohodě“.

Nejčastější klienti pro canisterapii jsou lidé s tělesným postižením, s mentálním postižením, klienti v rehabilitaci či jinak nemocní. Canisterapie je tu také pro klienty, kteří trpí depresí nebo jinými psychickými poruchami. A nesmíme zapomenout na děti a lidi, kteří se jen cítí být opuštění. Canisterapie tak může být jak individuální, tak kolektivní záležitostí.

Canisterapie je poslání, které canisasistent i jeho parťák konají dle svého nejlepšího vědomí i svědomí.


Pokud chcete mít aktuální informace ohledně Canisterapie, přihlaste se dole k odběru novinek a nic vám neunikne.