Zkoušky Obedience - 3. díl

Z předchozích dílů už jistě víme, co to obedience je, kde se cvičí a jak to na zkouškách chodí. Nyní se proto podíváme na to, jaké povely pes musí umět. Začneme však pomůckami.

Pro výcvik obedience potřebujeme různé pomůcky:

Nejdříve si ujasníme, na které typy zkoušek obedience, které jsme si již představili, potřebujeme jaké pomůcky:

Pro OBZ: čtverec, aportovací dřevěná činka, kužel a překážka (překážku a aport vždy volíme dle velikosti psa ve všech čtyřech zkouškách OB)
Pro OB1: čtverec, aportovací dřevěná činka, kužel a překážka
Pro OB2: čtverec, aportovací dřevěná činka, kovová aportovací činka, překážka a dřívka na pachové práce
Pro OB3: čtverec, aportovací dřevěná činka, překážka, dřívka na pachové práce a kužel

Chcete mít lepší představu o tom, jak jednotlivé náčiní vypadá?

Čtverec: 3x3 metry velký, skládá se z pásky, která čtverec ohraničuje a čtyř kuželů, které jsou maximálně 15 cm vysoké. Všechny kužely musí mít stejnou barvu.
   

Kužel: obvykle z umělé hmoty, barva je volitelná, nemusí být jednobarevný, přípustný je kužel pruhovaný (jako kužel dopravní), vysoký maximálně 40 cm.  
   

Aportovací činka dřevěná: tři velikosti pro tři velikosti plemen (S, M, L), volím činku dle velikosti  plemene – mám Německého ovčáka, volím činku velikosti L. Mám Papilona, volím činku velikosti S, atd... Váha činky by neměla být větší než 450 g, na rozdíl od aportovací činky pro sportovní kynologii je tato činka menší a lehčí.
   

Aportovací činka kovová: velikosti jsou rovněž tři a platí pro ně totéž co pro činku dřevěnou, váha kovové činky by neměla být vyšší než 200 g, hrany činky by měly být tupé, kvůli bezpečnosti psa i psovoda.


Překážka: maximální výška skoku by měla být 70 cm, měla by být nastavitelná zhruba po 10 cm rozestupech – právě kvůli nastavení dle výšky psa, široká by měla být aspoň 1 metr.


Dřívka na pachové práce: 8 dřívek z bukového dřeva 2,5x2,5x10 cm velké + kleště – "napachovaných" dřívek se nesmí nikdo dotýkat – kvůli přenosu dalšího pachu (tedy dřívka se berou jen pomocí kleští). Kleště je nejlepší zakoupit v kuchyňských potřebách, jsou to ty obyčejné kuchyňské na obracení masa.

 

Povely

Teď přichází ta těžší část, a to jsou povely. Jednotlivé cviky se u zkoušek obedience mohou měnit. Není striktně dané pořadí cviků, jako u národního (NZŘ) nebo mezinárodního zkušebního řádu (MZŘ).

Téměř celá povelová technika je dělaná pouze hlasem, nikoliv posunky. Tedy pokud je psovod zvyklý na národní zkušební řád, kde jsou posunky povoleny – jako plácání se o stehno, pohyby rukou, aj. tak bude potřebovat notnou dávku sebeovládání, aby tyhle posunky u obedience neprováděl. Protože co posunek, to bod dolů.

Každý cvik začíná a končí v základním postoji – povel „K noze!“. To znamená, že psovod stojí spatně, psa má po levé ruce, pes je k psovodovi pozorný a zpravidla vyhledává psovodův oční kontakt. Je dobré psa učit základní postoj vždy po skončení cviku, i když není u daného cviku vyžadován. Před začátkem zkoušky se rozhodčímu sděluje do jaké pozice se pes bude odkládat a jakým způsobem zalehává ve čtverci.


OBZ

První cvik je odložení psa ve skupině v sedě (povel: Sedni! a Zůstaň!) po dobu 30 sekund. Psovod v dohledu, od psa vzdálen 20 metrů.

Druhý cvik je chůze psa u nohy psovoda (povel: K noze!) je zde nezvyklá, protože se jde do kruhu, neboli psovod se psem opisuje pomyslnou kružnici.

Dalším cvikem, třetím, je odložení psa do lehu a nebo stoje za chůze (povel: K noze! a pak Stůj! nebo Lehni!).

Čtvrtým cvikem je přivolání psa (povel: Lehni! Ke mně! K noze!), pes se přivolává z polohy lehu na 20 metrů k psovodovi, po doběhnutí pes předsedá před psovoda a dostává povel pro zaujmutí základního postoje.

Pátý cvik je odložení psa do sedu za chůze (povel: K noze! Sedni!).

Šestý cvik je poměrně náročný a je to vysílání psa do čtverce (povel: Vpřed! Nebo Box! následně Lehni!) na 10 metrů, tento cvik lze dělat dvěma způsoby. První způsob je, že pes se vyšle do čtverce a v momentě, kdy pes vběhne do čtverce, psovod dává povel Lehni! Anebo pes je vyslán do čtverce, ve čtverci se pes zastaví na psovodův povel Stůj! a pak až je vydán druhý povel Lehni! pak pes teprve ulehá.

Sedmý cvik je ovladatelnost psa na dálku (povel: Lehni! Sedni!) psovod udělá krok před psa a pes mění polohy na místě dle toho, jak psovod velí. U tohoto cviku je posunek povolen.

Další cvik, v pořadí osmý, je držení aportu dřevěného (povel: Drž! Pust!). Psovod udělá krok před psa, podá psovi aport, který pes drží 10 sekund, aport psovod odebere a zařadí se zpátky k psovi.

Předposledním cvikem je skok přes překážku (povel: Sedni! Ke mně! K noze!). Pes je posazen před překážku cca 2 metry, psovod je na druhé straně překážky, stejně daleko, směrem ke psu. Psovod dává povel, pes překoná překážku, předsedá před psovoda a pak zaujímá základní postoj.

Poslední cvik je vyslání psa okolo kuželu (povel: Okolo! K noze!), oběhnutí kuželu musí být těsné.

OB1

Začínáme odložením ve skupině v sedě (stejně jako u OBZ), akorát na dobu 1 minuty, psovod v dohledu 25 metrů od psa.

Druhý cvik je chůze psa u nohy psovoda, zde už je chůze dělaná stejně jako u NZŘ a MZŘ plus jsou přidány tři kroky vzad (couvání u nohy psovoda).

Třetí cvik je odložení psa do stoje za chůze (totéž co u OBZ).

Čtvrtý cvik je přivolání psa, stejné jako u OBZ, jen s tím rozdílem, že pes se přivolává na 25 metrů.

Pátý cvik je odložení psa za chůze do sedu anebo lehu, jako je tomu u OBZ.

Šestý cvik je odložení psa za chůze do stoje (povel: Stůj!).

Další cvik je vysílání psa do čtverce, tady již na 15 metrů.

Osmý cvik je aportování dřevěného aportu na 10 metrů, zde už v plném rozsahu jako u sportovní kynologie.

Devátý cvik je ovladatelnost psa na dálku, změna poloh je zde už na 5 metrů. Cviky jako skok přes překážku a obíhání kuželu jsou stejné jako u OBZ.

 

OB2

Jako obvykle se začíná odložením psa ve skupině, zde už v leže (povel: Lehni! Zůstaň!), odložení je na 2 minuty a psovod je v úkrytu.

Následuje druhý cvik, chůze psa u nohy psovoda se změnou poloh (povel: K noze! Stůj/Sedni/Lehni!), psovod jde se psem u nohy, steward říká polohu, psovod velí psovi kterou polohu má zaujmout a psovod pokračuje dál bez psa, následně se k psovi vrací a pokračují v chůzi dále.

Další cvik, třetí, je přivolání psa se zastavením (povel: Ke mně! Stůj! Ke mně! K noze!), pes se přivolává z 25-30 metrů.

Čtvrtý cvik je vyslání psa do čtverce (stejný jako u OBZ), jen s malou změnou, pes zalehne ve čtverci a psovod na pokyn stewarda jde ke čtverci, 2 metry od čtverce ho mine a jde zpátky na výchozí bod a v tu chvíli následuje povel pro psa (K noze!) a pes ze čtverce vybíhá a řadí se psovodovi k noze a společně jdou až dokud steward nezavelí stop.

Pátý cvik je směrový aport dřevěné činky na 5 metrů (povel: Vpravo! Vlevo! Aport!), pes je z výchozího bodu vyslán vpravo/vlevo pro činku, stejně jako u sportovní kynologie, jen s tím rozdílem, že pes se musí naučit rozeznávat pravou a levou stranu.

Šestý cvik je pachové rozlišování (povel: K noze! Hledej! Přines!), pes je vyslán k šesti ti dřevěným dřívkům, pouze jeden je označen pachem psovoda a právě ten má pes psovodovi přinést.

Další cvik je ovladatelnost psa na dálku, zde už na 10 metrů, změna poloh se střídá mezi sedni, lehni a vstaň. A poslední cvik OB2 je aport kovové činky přes překážku, což je totéž jako aport skokem u sportovní kynologie.

 

OB3

I OB3 začíná cvikem odložení psa ve skupině a má dvě části.

Část první je odložení psa v sedě, po dobu 2 minut, psovod je v úkrytu (mimo soutěžní prostor).

Druhá část je odložení psa v leže ve skupině po dobu 1 minuty a přivolání psa. Následuje druhý cvik a to je chůze u nohy se změnami tempa normálně/pomalu/rychle i směru, včetně couvání.

Třetí cvik je stejně jako u OB2 chůze u nohy se změnami poloh.

Čtvrtý cvik je přivolání psa se zastavením a zalehnutím na 30-35 metrů, tento cvik se shoduje se cvikem u OB2, akorát s tou změnou, že pes je přivolán, zastaven, přivolán a „zalehnut“ – povel Lehni! a opět přivolán.

Pátý cvik je vyslání psa do čtverce na 25 metrů přes kruh, což je asi největší změna. Pes je nejdříve vyslán do kruhu a až pak do čtverce a pak se jede podle zkoušky OB2.

Dalším cvikem je směrový aport, který je stejný jako v OB2, akorát na 10 metrů.

Sedmý cvik je vyslání okolo kuželu s překážkami – pes je vyslán okolo kuželu, před kuželem na povel zastaví, je vyslán vpravo/vlevo k dřevěnému aportu, který bere a běží k překážce, překoná ji a běží k psovodovi, kde předsedá i s aportem.

Další cvik je pachové rozlišování, stejné jako u OB2, s tím rozdílem, že se rozlišuje mezi 6-8 dřívky.

Devátý cvik, poslední, je ovladatelnost psa na dálku na 15 metrů, změna poloh na lehni/sedni/vstaň.

A je to! Jsme u konce. Teď už vám opravdu nic nebrání k tomu, vzít psa, najít výcvikáře pro obedienci a jít do toho po hlavě! Jen pamatujte, že zkušební řády se časem mění! Přeji hodně štěstí!


Pokud chcete mít aktuální informace ohledně Obedience, přihlaste se dole k odběru novinek a nic vám neunikne.