Odborné a rekvalifikační kurzy

vzdělávání

Rozumíme řeči zvířat

Základním předpokladem k tomu, abyste mohli ve společnosti PetCenter pracovat na prodejně, a prodávat zvířata, je nutné mít odborné vzdělání. Můžete mít například Střední zemědělskou školu zaměřenou na chov zvířat, Veterinární školu nebo jinou odborně zaměřenou školu tohoto typu.

V případě, že takovou školu nemáte, je zde možnost se nechat proškolit ve vzdělávacím zařízení a navštěvovat speciální program, který je akreditovaný ministerstvem školství. Společnost PetCenter tuto akreditaci získala, a může si tak své zaměstnance vzdělávat sama. Velkou výhodou našeho vlastního vzdělávacího programu je, že vychází z 13 let zkušeností na maloobchodním trhu.

Vzdělávací program tedy nenutí účastníky biflovat se ohromné množství teorie, kterou pak na prodejně nikdy nevyužijí, ale naopak je tvořen „na míru“ práce na prodejně PetCenter. Školí ho zkušení lektoři, kteří mají minimálně 7 a více let praktických zkušeností s prací v chovatelských potřebách a sami jsou aktivní chovatelé.

Zaměstnanci tak po 120 hodinách absolvování kurzu, jsou maximálně edukováni tak, aby Vám na prodejnách Pet Center vždy dokázali poradit a doporučit, co je pro Vaše mazlíčky nejlepší.

školení školení-mobil
Odborný kurz
Pro prodejce vyhrazených veterinárních léčiv

Obsah kurzu

Kurz je organizován na základě správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků a zákona č. 378/2009 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Předpokladem pro prodej těchto přípravků je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu a obdržení závěrečného certifikátu.

Kurz je rozdělen do dvou částí, kdy distanční forma studie doplňuje prezenční školní den. Jednodenní školení na cetrále společnosti v Praze 9 - Horních Počernicích obsahuje problematiku veterinárních a humánních léčiv, proces jejich skladování a manipulace s nimi.

Závěrečný test bude ihned vyhodnocen a účastník po úspěšném absolvování obratem obdrží certifikát.

Po odeslání přihlášky a zaplacení poplatku každý účastník obdrží studijní materiály a detailní program školení.

Každý prodejce vyhrazených veterinárních léčiv je povinen tento prodej zaregistrovat na

V tuto chvíli nejsou vypsané žádné další termíny školení, případné informace poskytneme na uvedeném níže.

Rozsah kurzu

35 vyučovacích hodin (prezenční i distanční studium)

Cílová skupina

Každý, kdo chce být uzpůsoben k prodeji vyhrazených veterinárních léčiv v souladu s platnými zákony.

Místo konání

Do Čertous 2634/7
Praha 9
Horní Počernice

Stáhněte si příhlášku:

školení školení-mobil
Odborný kurz
Pro prodejce vyhrazených veterinárních léčiv

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na problematiku péče o akvarijní ryby, malé hlodavce, psy, kočky, exotická zvířata, zejména o ptáky, plazy, obojživelníky, bezobratlé apod.

Po jeho úspěšném absolvování a obdržení certifikátu se můžete uplatnit jako prodavači v zoo-prodejnách nebo po doložení příslušných let praxe, jako obchodníci se zvířaty, exportéři - importéři zvířat nebo majitelé zooprodejen v rámci vázané živnosti Obchod se zvířaty v zooprodejnách a zájmových chovech podle živnostenského zákona 455/1991 Sb.

Kurz je osvobozen od platby DPH podle §57, zákona 235/2004 Sb.

V tuto chvíli nejsou vypsané žádné další termíny školení, případné informace poskytneme na uvedeném níže.

Rozsah kurzu

29.5 hodin přezenční výuky a 97,5 hodin distančního (dálkového) studia

Certifkát

Účastník získá osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Kurz je akreditován MŠMT.

Místo konání

Do Čertous 2634/7
Praha 9
Horní Počernice

Stáhněte si příhlášku: