Odborné a rekvalifikační kurzy

vzdělávání

Rozumíme řeči zvířat

Základním předpokladem k tomu, abyste mohli ve společnosti PetCenter pracovat na prodejně, a prodávat zvířata, je nutné mít odborné vzdělání. Můžete mít například Střední zemědělskou školu zaměřenou na chov zvířat, Veterinární školu nebo jinou odborně zaměřenou školu tohoto typu.

V případě, že takovou školu nemáte, je zde možnost se nechat proškolit v naší společnosti, složit zkoušku a získat profesní kvalifikaci. Ministerstvo zemědělství udělilo společnosti PetCenter autorizaci pro profesní kvalifikaci Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy           a může si tak své zaměstnance vzdělávat sama. Velkou výhodou našeho vlastního vzdělávacího programu je, že vychází z 13 let zkušeností na maloobchodním trhu.

Vzdělávací program nenutí účastníky biflovat se ohromné množství teorie, kterou pak na prodejně nikdy nevyužijí, ale naopak je tvořen „na míru“ práce na prodejně PetCenter. Školí ho zkušení lektoři, kteří mají minimálně 7 a více let praktických zkušeností s prací se zvířaty zájmových chovů a sami jsou aktivní chovatelé.

Naše zaměstnance vzděláváme tak, aby byli maximálně edukováni a dokázali Vám na prodejnách Pet Center vždy poradit a doporučit, co je pro Vaše mazlíčky nejlepší.

školení školení-mobil
Odborný kurz
Pro prodejce vyhrazených veterinárních léčiv

Obsah kurzu

Kurz je organizován na základě správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků a zákona č. 378/2009 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Předpokladem pro prodej těchto přípravků je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu a obdržení závěrečného certifikátu.

Kurz probíhá formou samostudia s možností konzultací s našimi školitelkami s dlouholetou praxí. Ověření získaných vědomostí probíhá pomocí závěrečného testu přes e-learningovou aplikaci. Po úspěšném splnění testu účastník kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků.

Závěrečný test bude ihned vyhodnocen a účastníkovi bude po úspěšném absolvování zaslán certifikát.

Po odeslání přihlášky a zaplacení poplatku každý účastník obdrží studijní materiály a harmonogram kurzu.

Kurz probíhá 3x-4x ročně.

Každý prodejce vyhrazených veterinárních léčiv je povinen tento prodej zaregistrovat na

Termín školení : 21.04.2024

Rozsah kurzu

35 vyučovacích hodin (samostudium s možností konzultací)

Cílová skupina

Každý, kdo chce být uzpůsoben k prodeji vyhrazených veterinárních léčiv v souladu s platnými zákony.

Místo konání

online

Více informací

 
školení školení-mobil
Profesní zkouška
Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy 41-078-H
Zkouška ověřuje schopnosti a vědomosti uchazečů v orientaci nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů, zajištění prodeje zvířat, poskytování poradenské činnosti, obsluhy pokladny, kompletaci chovných zařízení, obsluhy přístrojů a dalších okruhů týkající se ošetřování a prodeje zvířat zájmových chovů.
 
Zájemci o osvědčení v této profesi musí složit zkoušku v rámci standardu Národní soustavy kvalifikací – Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: 41-078-H). Pro složení zkoušky je nutné vyhovět hodnotícímu standardu autorizujícího orgánu , kterým je Ministerstvo zemědělství. Více informací ke zkoušce, včetně hodnotícího a kvalifikačního standardu naleznete na tomto odkaze: Národní kvalifikace - ošetřovatel a prodejce zvířat

Termín zkoušky: 30.06.2024

 

Certifikát

Po úspěšném splnění zkoušky účastník získá osvědčení o získání profesní kvalifikace. 

Místo konání

Do Čertous 2634/7
Praha 9
Horní Počernice

Více informací